Document

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1-TARAFLAR

 

 • SATICI:

 

Ticari Unvan             : Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarlama Ticaret ve Satış A.Ş

Adres                          : Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. No: 7/9 Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası     : +903124723561

E-posta Adresi           : info@derinne.com

Vergi Dairesi

Numarası                   : Seğmenler Vergi Dairesi / 4610942101

MERSİS Numarası   : 0461094210100001

KEP Adresi               : heaven.charm@hs01.kep.tr

 

 • ALICI(TÜKETİCİ):

 

Ad-soyad                    :

Adres                          :

Telefon Numarası     :

E-posta adresi           :

 

MADDE 2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu tüketici sıfatına haiz Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet https://www.derinne.com/ sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ, FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

3.1 ÜRÜN BİLGİLERİ:

 

İşbu Sözleşme konusu ürüne ve ürünün vergiler dahil satış bedeline ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Ürün                           :

Fiyat (KDV Dahil)    :

Adet                            :

Toplam Tutar            :

 

3.2 ÖDEME ŞEKLİ:

 

3.2.1 Havale-EFT:

Havale/EFT seçeneği ile yapılan ödemelerde Havale/EFT tutarının Satıcı hesabına ulaşması ile ödeme yükümlülüğü tamamlanmış olur.

 

Satıcı Hesap Bilgileri:

 

Hesap Adı: Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Satış A.Ş.

Garanti Bankası:

-IBAN Numarası: TR77 0006 2000 9100 0006 4660 43

-Şube Kodu: 910

-Hesap No: 6466043

 

3.2.2 Kredi Kartı:

 

Kredi kartından taksitli işlem ile sipariş verilmesi durumunda,

-Bankalar kampanyalar düzenleyerek, Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu şekilde sunulan kampanyalar bankaların inisiyatifinde olup, Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda internet sitesinde kampanyalar hakkında Alıcı’ya bilgi sağlanmaktadır.

-Alıcı’ya ait kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren, sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

3.3 TESLİMAT

Teslimat Adresi:

Kargo Ücreti: Kargo ücreti ürün toplam bedeli içerisinde olup ayrıca kargo ücreti Alıcı’dan talep edilmemektedir.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra malı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. İade işleminde ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Alıcı, “https://www.derinne.com/”  internet sitesi üzerinden Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Satıcı tarafından kendisine Ön Bilgilendirme Formu’nun iletildiğini, ön bilgileri okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2 Satıcı Sözleşme konusu ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak sağlanmasından sorumludur.

4.3 Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı ürünün kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içinde Satıcı'ya ürün bedelini ödemek zorundadır.

4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer kanun hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

MADDE 5-CAYMA HAKKI

 

5.1 Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart bedeli ödemeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca aşağıdaki 5.3 maddesinde sayılan Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler kapsamında  ve niteliğinde olmaması şarttır.

5.3. Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler aşağıda sayılmıştır:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.4 Cayma hakkının kullanılması durumunda Alıcı malı 10 gün içinde Satıcının belirtmiş olduğu veya Satıcı tarafından ürünün kendisine teslimi esnasında kullanılan kargo firması ile ücretsiz olarak iade edecek ve Satıcı da 14 gün içinde bedel iadesini yapacaktır.

5.5 Cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı tarafından, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturasının gönderilmesi gerekmektedir. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, fatura iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu “iade faturası” ile birlikte) gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

5.6 Alıcı tarafından ürünün, iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılacağı ürünün krem ve/veya kozmetik ürünleri olması halinde için ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olması gerekmektedir. 5.7 Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasına rağmen meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir. 

5.8 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6- İPTAL VE İADE

 

6.1 Satın alınan ürünün tesliminin mücbir sebep ya da olağanüstü haller nedeniyle mümkün olmaması halinde Satıcı, durumdan haberdar olmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bilgilendirmede bulunmak zorundadır.

 

6.2 Alıcı, söz konusu bilgilendirmenin kendisine yapılması üzerine, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek ürün tesliminin ertelenmesini talep edebilir. Sipariş iptal edilmiş ancak iptal öncesinde Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise, ödenen ürün bedel Satıcı tarafından, iptalden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde Alıcı’ya nakden iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise, iptalden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak iadenin banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılması bankanın inisiyatifinde olup, Satıcı olası gecikmelerden sorumlu değildir.

 

MADDE 7-TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

7.1 Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi ile banka arasında akdedilmiş kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde, Alıcı bankaya karşı sorumlu olacak ve ilgili banka hukuki yollara başvurabilecektir.

7.2 Alıcı'nın borcunu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

7.3 Satıcı’nın temerrüde düşmesi durumunda Alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle Sözleşme gereğinin yerine getirilmesini veya Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

MADDE 8- DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklayacaktır.

MADDE 9-UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda Alıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı/Tüketici işleminin yapıldığı veya Alıcı/Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Alıcı/Tüketici işleminin yapıldığı veya Alıcı/Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine başvurulabilecektir. 

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, tarafınızca elektronik ortamda alışveriş yapıldığı tarihte ve elektronik ortamda onaylanmak sureti ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

SATICI: Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarlama Ticaret ve Satış A.Ş

 

ALICI:

 

TARİH:

 

 

 1. EK) CAYMA FORMU

Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.

Kime               : Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarl. Ticaret ve Satış A.Ş

Adresi             :Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. No: 7/9 Çankaya/ANKARA

KEP Adresi   : heaven.charm@hs01.kep.tr

E-Posta           :  info@derinne.com /

- Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Alıcı’nın adı ve soyadı:

 

-Alıcı’nın adresi:

-Alıcı’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: