AYDINLATMA METNİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMUMADDE 1-TARAFLARSATICI:


Ticari Unvan : Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarlama Ticaret ve Satış A.Ş

Adres : Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. No: 7/9 Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası : +903124723561

E-posta Adresi : info@derinne.com

Vergi Dairesi ve

Numarası : Seğmenler/4610942101

MERSİS Numarası : 0461094210100001

KEP Adresi : heaven.charm@hs01.kep.trALICI:


Ad-Soyad :

Adres :

Telefon Numarası :

E-posta adresi :MADDE 2- KONU


İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ, FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER3.1 ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu Formun konusu ürüne ve ürünün vergiler dahil satış bedeline ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:Ürün :

Fiyat (KDV Dahil) :

Adet :

Toplam Tutar :

3.2 ÖDEME ŞEKLİ:3.2.1 Havale-EFT:

Havale/EFT seçeneği ile yapılan ödemelerde Havale/EFT tutarının Satıcı hesabına ulaşması ile ödeme yükümlülüğü tamamlanmış olur.Satıcı Hesap Bilgileri:

Hesap Adı: Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Satış A.Ş.

Garanti Bankası:

-IBAN Numarası: TR77 0006 2000 9100 0006 4660 43

-Şube Kodu: 910

-Hesap No: 64660433.2.2 Kredi Kartı:Kredi kartından taksitli işlem ile sipariş verilmesi durumunda,

-Bankalar kampanyalar düzenleyerek, Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu şekilde sunulan kampanyalar bankaların inisiyatifinde olup, Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda internet sitesinde kampanyalar hakkında Alıcı’ya bilgi sağlanmaktadır.
-Alıcı’ya ait kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren, sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

3.3 TESLİMAT

Teslimat Adresi:

Kargo Ücreti: Kargo ücreti ürün toplam bedeli içerisinde olup ayrıca kargo ücreti Alıcı’dan talep edilmemektedir.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

Alıcı, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, Teslimden sonra malı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER4.1 Alıcı, işbu Form'da satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.4.2 Alıcı, işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.4.3 Satıcı Sözleşme konusu ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak sağlanmasından sorumludur.

4.4 Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı ürünün kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içinde Satıcı'ya ürün bedelini ödemek zorundadır.

4.5 Taraflar işbu Formun yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer kanun hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

MADDE 5-CAYMA HAKKI5.1 Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart bedeli ödemeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca aşağıdaki 5.3 maddesinde sayılan Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler kapsamında ve niteliğinde olmaması şarttır.

5.3 Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler aşağıda sayılmıştır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
5.4 Cayma hakkının kullanılması durumunda Alıcı malı 10 gün içinde Satıcının belirtmiş olduğu veya Satıcı tarafından ürünün kendisine teslimi esnasında kullanılan kargo firması ile ücretsiz olarak iade edecek ve Satıcı da 14 gün içinde bedel iadesini yapacaktır.5.5 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu “iade faturası” ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)5.6 İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılacağı ürünün krem ve/veya kozmetik ürünleri olması halinde için ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olması gerekmektedir.

5.7 Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasına rağmen meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

5.8 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6- İPTAL VE İADE6.1 Satın alınan ürünün tesliminden mücbir sebep ya da olağanüstü haller nedeniyle mümkün olmaması halinde Satıcı, durumdan haberdar olmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bilgilendirmede bulunmak zorundadır.6.2 Alıcı, söz konusu bilgilendirmenin kendisine yapılması üzerine, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek ürün tesliminin ertelenmesini talep edebilir. Sipariş iptal edilmiş ancak iptal öncesinde Alıcı ödemeyi nakit olarak yapmış ise, ödenen ürün bedel Satıcı tarafından, iptalden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde Alıcı’ya nakden iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise, iptalden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak iadenin banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılması bankanın inisiyatifinde olup, Satıcı olası gecikmelerden sorumlu değildir.

MADDE 7-TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

7.1 Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi ile banka arasında akdedilmiş kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde, Alıcı bankaya karşı sorumlu olacak ve ilgili banka hukuki yollara başvurabilecektir.

7.2 Alıcı'nın borcunu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

7.3 Satıcı’nın temerrüde düşmesi durumunda Alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle Sözleşme gereğinin yerine getirilmesini veya Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.MADDE 8- DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklayacaktır.

MADDE 9-UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Form’dan doğan uyuşmazlıklarda Alıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine başvurulabilecektir.

MADDE 10-DİĞER HÜKÜMLER10.1 10 (on) maddeden ibaret işbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.10.2 İşbu Form, Alıcı tarafından elektronik ortamda alışveriş yapıldığı tarihte ve elektronik ortamda onaylanmak sureti ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.10.3. Alıcı, Satıcı tarafından işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürünler ile ilgili her türlü bilgiyi, ödeme yapmadan önce okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.SATICI: Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarlama Ticaret ve Satış A.ŞALICI:TARİH:

Hakkında 

Markamızın adını da ürettiğimiz ürünleri temsil edecek şekilde; Türkçe “derinlemesine temizlik, derin etki” anlamına gelen “Dèrinne” ismi ile Ekvador’da kurduk.

Follow Us